MENGENAI KAMI | INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK
» MENGENAI KAMI

MENGENAI KAMI

Institut Penyelidikan Matematik (INSPEM) Merupakan Salah
Sebuah Dari Sembilan Institut Penyelidikan di Universiti
Putra Malaysia Yang Ditubuhkan Untuk Menerajui
Penyelidikan Dalam Bidang Sains Matematik.

Assalamualaikum WBT dan Salam Sejahtera, Pertamanya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada...selanjutnya...
Institut Penyelidikan Matematik merupakan sebuah institusi penyelidikan yang fungsinya mengkhusus...selanjutnya...
Untuk mencapai objektif penubuhan, INSPEM mengembleng keseluruhan sumber bagi mencapai aspirasi...selanjutnya...
Aktiviti penyelidikan di INSPEM ditadbir dan diselaraskan mengikut bidang masing-masing di bawah...selanjutnya...
Sebagai sebuah entiti perkhidmatan awam, INSPEM berhasrat untuk memberi perkhidmatan terbaik kepada...selanjutnya...
WWDdXAZ:23:36