UPM's Vision, Mission | INSTITUTE FOR MATHEMATICAL RESEARCH
» ABOUT US » Vision/Mission » UPM's Vision, Mission

UPM's Vision, Mission

VISION » To become a university of international repute.

MISSION » To make meaningful contributions towards wealth creation, nation building and universal human advancement through the exploration and dissemination of knowledge.

DASAR KUALITI

» Pekerja Universiti Putra Malaysia komited dalam mencapai kecemerlangan melalui penerapan budaya kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan perkhidmatan sokongan untuk mencapai matlamat pelan strategik universiti.

» Pekerja Universiti Putra Malaysia akan sentiasa melaksanakan tanggung jawab dalam mencapai objektif kualiti yang ditetapkan serta memastikan objektif kualiti tersebut dikaji dari semasa ke semasa supaya selaras dengan visi, misi dan matlamat UPM.

Updated:: 24/05/2018 [noorizzati]

MEDIA SHARING

INSTITUTE FOR MATHEMATICAL RESEARCH
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769-6878
00-0000-0000
CVBSPAp~